Chcem sa stať horským vodcom UIAGM

Vstupný test zo športového lezenia na skale a lezenia na skale podľa Vyhlášky 570/2007 Z.z. sa uskutoční dňa 20. septembra 2024.

Žiadosť o vstupný test, spolu s plne vyplnený zoznamom horských aktivít je potrebné zaslať na adresu tk@nahvsr.sk najneskôr do 15.9.2024.

Pre prípadné ďalšie informácie – Michal Gerčák, 0903 624 655.

Získať kvalifikáciu horského vodcu UIAGM je náročný proces a dlhá cesta. Avšak stojí za všetku tú krv, pot a slzy, pretože je to jednoducho tá najlepšia práca na svete. Zo skúseného horolezca a lyžiara vyrastie profesionál, schopný postarať sa o ľudí kdekoľvek vo svetových horách. Uchádzač musí mať široké a dlhoročné skúsenosti aby mohol začať školiaci proces. Musí byť schopný preukázať vysoký štandard lezenia na skale, mať skúsenosti s veľkými alpskými túrami, preukázať veľmi dobrú techniku lyžovania na akomkoľvek snehu a musí si osvojiť schopnosť postarať sa o klientov v každej situácii. Po prijatí do vzdelávacieho procesu NAHVSR podporovaný sériou prísnych tréningových kurzov a testov v disciplínach skalného lezenia, zimného lezenia, alpinizmu, lyžovania mimo zjazdovky, lyžiarskych túr, lavínovej bezpečnosti a koučingu uchádzač získa kvalifikáciu horský vodca UIAGM  IFMGA  IVBV.

1. Spĺňaš kritériá?

2. Stiahni si prihlášku

3. Odošli prihlášku

Vek viac ako 18 rokov

Bezúhonnosť

Dobrý zdravotný stav

Dlhoročné skúsenosti v alpinizme, lezení a lyžovaní

Prihlášku spolu so zoznamom túr odošli na tk@nahvsr.sk

Obdržíš vyjadrenie technickej komisie s posúdením tvojej prihlášky.

Pokiaľ tvoja prihláška a zoznam túr splní požiadavky obdržíš pozvánku na prímacie skúšky podľa uvedeného rozsahu.

4. Prijatie do vzdelania

5. Získanie kvalifikácie horský vodca

Tvoje vzdelanie na kvalifikáciu horského vodcu UIAGM bude prebiehať minimálne 3 roky podľa uvedeného rozsahu.

Po úspešnom ukončení vzdelania, záverečnej skúške a ašpirantskej praxi nasleduje získanie kvalifikácie horský vodca UIAGM.

Zoznam horských aktivít a minimálny rozsah a požiadavky horských aktivít stanovuje Vyhláška 570/2007 Z.z..

Zoznam horských aktivít absolvovaných žiadateľom za posledné tri roky je súčasťou žiadosť o vykonanie vstupného testu. Zoznam horských aktivít musí byť doručený Technickej komisii NAHVSR najneskôr 2 dni pred konaním vstupných testov.

Zoznam horských aktivít by mal byť obrazom Vašej doterajšej horolezeckej kariéry. Z tohto dôvodu by malo byť viditeľné, čo ste doteraz uskutočnili (nielen v poslednom roku) a zároveň, že ste pôsobili vo viacerých horských regiónoch (nielen na Slovensku). Všetky uvedené výstupy ste mali uskutočniť zodpovedne a v striedavom vedení.