Kontaktujte nás

Predseda NAHVSR:
Jozef Janiga
e-mail: predseda@nahvsr.sk
mobil: +421 903 624 847

Podpredseda NAHVSR:
Jozef Brejčák
e-mail: podpredseda@nahvsr.sk

Predseda Technickej komisie NAHVSR:
Michal Gerčák
e-mail: tk@nahvsr.sk
mobil: +421 903 624 655

Sekrtetár:
Denisa Šulcová
e-mail: sekretar@nahvsr.sk

Komisia na uznávanie odbornej spôsobilosti:
Marek Biskupič
e-mail: epc@nahvsr.sk

Disciplinárna komisia:
e-mail: dk@nahvsr.sk

Adresa

Dom služieb Primo
Nový Smokovec 19024
062 01 Vysoké Tatry