Predsedníctvo a komisie NAHVSR

Predsedníctvo asociácie

Jozef Janiga

Jozef Brejčák

Denisa Šulcová

Michal Gerčák

Disciplinárna komisia

Martin Buliak

Jozef Brejčák

Jano Korenko

Technická komisia

Michal Gerčák

Peter Tomko

Jaro Michalko

Jaro Vonderčík

Rasťo Šroba

Komisia na uznávanie odbornej spôsobilosti

Marek Biskupič

Zbor školiteľov

Peter Tomko

Jaro Michalko

Ivan Krajčír

Jaro Vonderčík

Anton Suchý

Pavol Kuna

Martin Matúšek

Peter Matura

Michal Sekelský

Rasťo Šroba

Igor Trgiňa

Michal Gerčák

Preisťovacia komisia

Ervín Velič

Peter Köteleš