Nariadenie TK NAHVSR o maximálnych počtoch klientov na jedného horského vodcu UIAGM.

Nariadenie TK o počte vodených osôb 21/11/2019.pdf

Kurzy

 • kurz lezenia na umelej stene: 6 osôb
 • kurz lezenia na skalkách: 4 osoby
 • kurz lezenia na ľade: 4 osoby
 • kurz lavínový: 6 osôb
 • kurz skialpinizmu neľadovcový terén: 6 osôb
 • kurz skialpinizmu ľadovcový terén: 6 osôb
 • kurz lezenia na pieskovci: 2 osoby

Vedenie klientov

 • vedenie v čisto skalnom teréne bez snehu a ľadu od stupňa I UIAA: 3 osoby
 • vedenie v čisto skalnom teréne bez snehu a ľadu od stupňa II UIAA: 2 osoby

Na konkrétnych túrach, kde sú len krátke úseky II. stupňa, ale prevláda stupeň I UIAA je povolené viesť za ideálnych podmienok (suchá skala, dobré počasie) aj 3 osoby. Zoznam  týchto túr je uvedený nižšie.

 • vedenie v kombinovanom teréne (sneh, skala, zaľadnená skala) od stupňa I UIAA: 2 osoby
 • vedenie na ľade, zľadovatenom snehu a zamrznutom firne od 35°: 2 osoby

Lyžiarske, skialpinistické a freeride túry

 • lyžiarske túry v neľadovcovom teréne S1,S2/F: 6 osôb
 • skialpinistické túry S1-S3/ F,PD : 6 osôb
 • skialpinistické túry S4/AD: 2 osoby
 • skialpinistické túry v ľadovcovom teréne: 6 osôb
 • freeride túry S3-S4: 6 osôb
 • freeride túry S5 a viac: 1 osoba
 • extrémne lyžovanie S5 /TD a viac : 1 osoba

Snežnice

 • túry v neľadovcovom teréne S1,S2/F*: 10 osôb
 • túry na ľadovci : 7 osôb

Vrcholy pre ktoré platí výnimka týkajúca počtu vedených klientov.

Túry na ktorých je možné viesť za ideálnych podmienok 3 osoby

 • Satan z Mlynickej doliny
 • Vysoká od Dračieho sedla (Déchyho výstup)
 • Ganek cez Gankovu štrbinu
 • Gerlach Velická a Batizovská próba
 • Bradavica cez Kvetnicové sedlo
 • Malý Ľadový zo Sedielka
 • Ľadový štít cez Koňa
 • Javorový štít
 • Baranie rohy cez Baranie sedlo
 • Lomnický štít z Lomnického sedla
 • Kežmarský štít a Malý Kežmarský štít
 • Kolový štít cez Čierne sedlo

Túry na ktorých je možné sprevádzať za ideálnych podmienok 5 osôb (mimo značených chodníkov)

 • Štrbský štít
 • Furkotský štít
 • Končistá cez Lúčne sedlo
 • Kupola
 • Svišťový štít cez Divú kotlinu
 • Huncovský štít J chrbtom od Skalnatého plesa

Skialpinistické túry

Prechody sediel – maximálne 3 osoby

 • Baranie sedlo
 • Priečne sedlo
 • Prielom
 • Studené sedlo
 • Litvorové sedlo
 • Východná Železná brána
 • Sedlo nad Širokým žľabom
 • Soliskové sedlo

Poznámka: Dôrazne upozorňujeme na dodržiavanie Návštevného poriadku TANAP-u, ktorý obmedzuje počty vedených osôb mimo značených chodníkov na 5 osôb. Zároveň vymedzuje tzv. Skialpinistické areály