Kto je horský vodca UIAGM

Horský vodca je profesia zaoberajúca sa vedením záujemcov o horské aktivity vo všetkých horských terénoch. Úlohou vodcu je výber vhodnej túry pre záujemcov, dojednanie jej priebehu, dojednanie ceny a odvedenie túry podľa štandardov UIAGM. Horský vodca dbá najmä na bezpečnosť po celý čas túry a bezpečný návrat.

Činnosti horského vodcu UIAGM | IFMGA | IVBV

  • alpinizmus
  • horolezectvo
  • vedenie a sprevádzanie osôb v horskom a vysokohorskom prostredí mimo turistických chodníkov a trás
  • skalné lezenie
  • športové lezenie a lezenie na umelých stenách
  • technické lezenie
  • lezenie na snehu, ľade a v mixovom teréne
  • lyžiarska turistika, skialpinizmus a lyžovanie vo voľnom teréne
  • canyoning a výcvikové outdoor aktivity v horolezectve a môže obsahovať techniky na lanových centrách (s dodatočným výsvikom)

Horskú vodcovskú činnosť môže vykonávať fyzická osoba, ktorá má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie horskej vodcovskej činnosti vydané asociáciou alebo zahraničnou právnickou osobou, ktorá je členom  Medzinárodného združenia asociácií horských vodcov (UIAGM/IFMGA) so sídlom v Schwandvorsass v Švajčiarskej konfederácii.

Horský vodca je schopný preukázať sa preukazom horského vodcu, má platnú známku UIAGM a platnú profesnú poistku.