Novinky

Deň horských vodcov

22.6.2024 sa uskutoční Deň horských vodcov organizovaný Spolkom horských vodcov Vysoké Tatry.

Ďalšia osobitná odborná príprava

V máji 2024 zorganizovala TK NAHVSR ďalšiu osobitnú odbornú prípravu horských vodcov, ktorej sa podľa Zákona 544/2002 Z.z. musia vodcovia zúčastniť každé 3 roky. Tentokrát malo preškolenie medzinárodný formát a zúčastnili sa ho aj poľskí horskí vodcovia. Vytvorili sme 4 pracoviská, na ktorých školitelia slovenskej NAHVSR a poľskej PSPW previedli metodické postupy zamerané na vodenie…

Prvá horská vodkyňa

Prvou slovenskou horskou vodkyňou sa stala Denisa Šulcová. Pozrite si jej portrét v Extrémne v horách v archíve RTVS. https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15430/451306#73