Novinky

Ašpirantské skúšky 2024

Gratulujeme ašpirantom k zvládnutiu ľadovcového kurzu a ašpirantskej skúšky. Všetci 9 frekventanti úspešne zvládli ašpirantskú skúšku a pokračujú vo vzdelávaní na horských vodcov UIAGM | IVBV | IFMGA. Ašpiranti majú teraz pred sebou letnú sezónu, počas ktorej budú vykonávať ašpirantskú prax pod vedením členov Zboru školiteľov NAHVSR. Po absolvovaní povinných letných túr ašpirantskej praxe, môžu…

Deň horských vodcov

22.6.2024 sa uskutoční Deň horských vodcov organizovaný Spolkom horských vodcov Vysoké Tatry.

Ďalšia osobitná odborná príprava

V máji 2024 zorganizovala TK NAHVSR ďalšiu osobitnú odbornú prípravu horských vodcov, ktorej sa podľa Zákona 544/2002 Z.z. musia vodcovia zúčastniť každé 3 roky. Tentokrát malo preškolenie medzinárodný formát a zúčastnili sa ho aj poľskí horskí vodcovia. Vytvorili sme 4 pracoviská, na ktorých školitelia slovenskej NAHVSR a poľskej PSPW previedli metodické postupy zamerané na vodenie…