Žiadosti o vzdelávanie 2023

Termín pre zaslanie nových žiadostí o vykonanie vstupného testu, vrátane zoznamu horských aktivít, je do 20.9. 2022. Žiadosti je potrebné zasielať e-mailom na adresu tk@nahvsr.sk

Pre ďalšie informácií kontaktujte predsedu Technickej komisie NAHVSR – Michal Gerčák, 0903 624 655, tk@nahvsr.sk