Ďalšia osobitná odborná príprava

V máji 2024 zorganizovala TK NAHVSR ďalšiu osobitnú odbornú prípravu horských vodcov, ktorej sa podľa Zákona 544/2002 Z.z. musia vodcovia zúčastniť každé 3 roky. Tentokrát malo preškolenie medzinárodný formát a zúčastnili sa ho aj poľskí horskí vodcovia. Vytvorili sme 4 pracoviská, na ktorých školitelia slovenskej NAHVSR a poľskej PSPW previedli metodické postupy zamerané na vodenie na skalnatom teréne, možnosti udržania záťaže pri rôznych druhoch istenia, improvizovanú záchranu a budovanie štandov. Počas dvoch dní sa preškolenia zúčastnilo zhruba 100 horských vodcov. Ďalšia časť bude pokračovať na jeseň.