Výstava „Po stopách horských vodcov“.

POPRAD (22. novembra 2022) – V priestoroch štátneho archívu v Prešove, pracovisko Archív Poprad otvorili vernisážou výstavu pod názvom Po stopách horských vodcov. Výstava sa koná ako sprievodný program Valného zhromaždenia medzinárodnej organizácie zastrešujúcej horských vodcov z celého sveta IVBV/UIAGM/IFMGA, ktoré sa koná v termíne od 21. – 25. novembra v Hoteli Grand v Starom Smokovci. Pri tejto príležitosti prevzali záštitu nad výstavou a zároveň výstavu slávnostne otvorili prezident horských vodcov IVBV/UIAGM/IFMGA Peter Cliff a predseda Národnej asociácie horských vodcov slovenskej republiky (ďalej NAHVSR) Jozef Janiga.

Výstava sa koná pri dvoch významných výročiach, ktoré si horskí vodcovia aktuálne pripomínajú. Na jednej strane je to 150 rokov organizovaného vodcovstva vo Vysokých Tatrách a taktiež je to ďalší medzník, už v novodobej histórii, a to 30. výročie vzniku NAHVSR.

Povolanie horského vodcu malo špecifické postavenie v minulosti a má ho vlastne dodnes. Prvé písomné zmienky o tom, že ľudia prichádzali do Tatier za dobrodružstvom, poznávaním a bádaním, máme zhruba od polovice 16. storočia. Ako sprievodcov si brávali miestnych obyvateľov podtatranských obcí – či to boli pastieri, bylinkári alebo hľadači pokladov, neskôr to boli zástupcovia aj iných povolaní. V súčasnom ponímaní išlo skôr o sprievodcovskú činnosť, ktorá sa rozvojom turistiky a zvyšovaním nárokov návštevníkov postupne dostávala do podoby, v akej ju poznáme a vnímame dnes.

Stopäťdesiatročnú cestu môžeme rozdeliť do štyroch etáp. V rokoch 1873 – 1918 boli horskí vodcovia organizovaní Uhorsko karpatským spolkom. Po prvý raz sa o tom rokovalo na plenárnej schôdzi 2. augusta 1874 v Starom Smokovci. Vodcovia museli prejsť skúškami, dostali vodcovské knižky, kam zapisovali všetky svoje túry a odznaky. Horskí vodcovia mali rozdelené východiskové miesta i turistické ciele.

Nová geopolitická situácia po prvej svetovej vojne, vznik Československej republiky a prijatie nového spolkového zákona v roku 1919 sa podpísali pod zrušenie UKS. Činnosť horských vodcov, ako aj viacero iných aktivít sa po prvej svetovej vojne dostali pod hlavičku Klubu československých turistov (KČST). Vzniklo tak združenie pod názvom Tatranskí vodcovia KČST z povolania.

Po oslobodení v roku 1945 boli počty horských vodcov vo Vysokých Tatrách zdecimované. Vznikom Tatranského národného parku sa vytvoril priestor na založenie profesionálnej zložky horskej služby. Stalo sa tak v roku 1950 a o pár rokov neskôr bol vydaný aj nový vodcovský štatút. Pre Vysoké a Západné Tatry bol platný od 1. júla 1957. Vodcami sa mohli stať horskí záchranári, ale aj dobrovoľníci, ktorí zložili predpísané kvalifikačné skúšky a získali oprávnenie na vodenie v horskom teréne. Zaradení boli do troch kvalifikačných tried s vyznačením rajónu, kde mohli prevádzať vodcovské služby.

Hoci už v 70. rokoch 20. storočia mali horskí vodcovia HS TANAP-u snahu o vstup do Medzinárodnej organizácie horských vodcov UIAGM (Union Internationale des Associations de Guides de Montagnes), členstvo sa im podarilo získať až 5. októbra 1996 na valnom zhromaždení konajúcom sa v Zermatte. Horskí vodcovia, ktorí absolvovali náročnú niekoľkoročnú prípravu a úspešne zložili skúšky, si odvtedy mohli založiť živnosť. Vodcov zastrešuje Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky, ktorej Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky stanovy zaregistrovala dňa 21.decembra 1992.

Na výstave je možné vidieť ročenky Uhorsko karpatského spolku, dobové fotografie, dokumenty, ktoré mapujú činnosť horských vodcov i pohľadnice, ktoré ich zachytávajú pri ich pôsobení. Taktiež je tu možné vidieť výstroj, ktorý používali (skoby, čoky, šrúby, laná, variče a pod.)

Hostí privítala vedúca štátneho archívu v Prešove, pracovisko Archív Poprad PhDr. Zuzana Kollárová, PhD. a výstavou sprevádzala kurátorka výstavy Mgr. Ingrid Janigová. Súčasťou privítania bolo vítanie chlebom a soľou deti z Folklórneho súboru Letnička. Úvod podujatia hudobne spríjemnili Miroslav Oračka a Ján Cina zo Základnej umeleckej školy Letná v Poprade.

Výstava je verejne prístupná a záujemcovia si ju budú môcť pozrieť do júla 2023.