História

História horských vodcov na Slovensku a Národná asociácia horských vodcov SR

Prvú písomnú zmienku o horskom vodcovi v Tatrách zanechal vo svojom cestopise študent Simplicissimus v roku 1683. V nasledujúcich rokoch prichádzali do Vysokých Tatier botanici, mineralógovia, a aj urodzení páni. Zvýšený záujem o tatranskú prírodu vyvolal aj zvýšenú požiadavku po vodcovských službách.

V roku 1873 vznikol Karpatský spolok, ktorého cieľom bola propagácia Vysokých Tatier. K tomu chcel využiť vedecké konferencie, vydávanie turistickej a odbornej tlače, výstavbu turistických chodníkov a chát. Na druhom valnom zhromaždení Karpatského spolku r. 1874 boli schválené prvé stanovy tatranskej vodcovskej služby, ktoré boli za výraznej podpory doktora Szontagha v roku 1881 v Levoči zaregistrované.

Po prvej svetovej vojne, kedy zo zákona zanikli všetky predvojnové spolky, organizovanie horskej vodcovskej služby prevzal Klub československých turistov.

Zmena politického systému po druhej svetovej vojne priniesla zánik živnostníkov a tým aj zánik profesie horský vodca. Horská vodcovská činnosť však napriek tomu prežila a to pod hlavičkou preventívnej činnosti. Vo Vysokých  Tatrách ju do roku 1989 vykonávali horskí vodcovia  Horskej služby správy TANAP -u.

Legislatívne kroky po roku 1989 umožnili opäť oživiť profesiu horského vodcu. Začali sa písať, zatiaľ posledné riadky slovenskej histórie tohoto povolania.

V roku 1991 bola založená Národná asociácia horských vodcov SR, ktorá následne nadviazala kontakt s UIAGM (Medzinárodné združenie asociácií horských vodcov). Cieľom NAHV SR bolo stať sa právoplatným členom mezinárodného združenia. Po prispôsobení metodiky výcviku medzinárodným štandardom a preverení horských vodcov komisiou, zloženou zo skúsených alpských vodcov, sa to podarilo.

V roku 1996 boli v Zermatte slovenskí vodcovia prijatí do medzinárodného združenia asociácií horských vodcov.

V roku 1996 zahájila NAHVSR školenie vlastných nových členov - horských vodcov, čím mala táto mladá asociácia horských vodcov dokázať svoju životaschopnosť.

V roku 2000 bolo po absolvovaní kurzu menovaných 10 nových horských vodcov s osvedčením medzinárodnej licencie UIAGM.

Zákonom č.567 z 8.novembra 2005 sa mení postavenie NAHVSR v legislatíve Slovenskej republiky z občianskeho združenia na samosprávnu stavovskú inštitúciu.

V roku 2006 bolo po absolvovaní v poradí druhého kurzu NAHVSR menovaných 7 nových horských vodcov UIAGM.

V roku 2007 ukončili záverečnou skúškou v Bernine cyklus vzdelávania  NAHVSR 3 ašpiranti, účastníci predchádzajúceho - druhého kurzu, ktorí boli menovaní horskými vodcami UIAGM.

V roku 2011 končil záverečnými skúškami v Chamonix zatiaľ posledný cyklus vzdelávania, organizovaný Školiacim strediskom NAHVSR a bolo vymenovaných 9 horských vodcov UIAGM.

Fotogaléria

Linky

Počasie

Lavínová situácia

Prihlásenie


-------

Náš partner v Tatrách