Oznamy

Zoznam horských aktivít

Autor: Michal Gerčák

Vytlačiť článok

3. Zoznam horských aktivít

Minimálny rozsah a požiadavky horských aktivít stanovuje Vyhláška 570/2007 Z.z..

Zoznam horských aktivít absolvovaných žiadateľom za posledné tri roky je súčasťou žiadosť o vykonanie vstupného testu.

Zoznam horských aktivít musí byť doručený Technickej komisii NAHVSR najneskôr 2 dni pred konaním vstupných testov.

Všeobecné informácie k zoznamu horských aktivít V princípe by mal byť zoznam horských aktivít obrazom Vašej doterajšej horolezeckej kariéry. Z tohto dôvodu by malo byť viditeľné, čo ste doteraz uskutočnili (nielen v poslednom roku) a zároveň, že ste pôsobili vo viacerých horských regiónoch (nielen na Slovensku).

Všetky uvedené výstupy ste mali uskutočniť zodpovedne a v striedavom vedení.

A. Horolezecké výstupy

Tu uvádzať viacdĺžkové výstupy so zodpovedajúcou dĺžkou a obtiažnosťou, pričom dôraz by mal byť kladený na alpský charakter výstupu (prístup a zostup, istenie). Z tohto dôvodu tu nepatria ľahko dostupné výstupy (Ostrva).Patria sem aj výstupy s vŕtanými štandmi, avšak dôležitý je alpský charakter cesty a spôsob istenia (friendy, vklínence a pod.).
 Výška steny (prevýšenie) je brané vcelku, dvakrát vylezená 250 m stena neznamená prevýšenie 500 m.

Kombinovanými výstupmi (skala/sneh/ľad) sú klasické vrcholové túry s kombináciou skale-sneh-ľad, kde je potrebná kompletná výbava (mačky, čakan, lano, sedací úväz) v zodpovedajúcej obtiažnosti D+. Obtiažnosť D+ (International French adjectival system) zodpovedá obtiažnosti v skale V UIAA a obtiažnosť v snehu/ľade zodpovedá strmosti 50-70 stupňov.

Klasifikácia D+ (IFAS - International French adjectival system https:// en.m.wikipedia.org/wiki/Grade_(climbing)#French_numerical_grades ).

B. Športové lezenie na skale a v ľade

Športové lezenie na skale - tu je potrebné uviesť viacdĺžkové výstupy so zodpovedajúcou dĺžkou a obtiažnosťou, pričom môže ísť aj o istené športové cesty.

C. Skialpnizmus Zodpovedajúce skiapinistické túry s dostatočným prevýšením na Slovensku a ľadovcovom prostredí.

Fotogaléria

Linky

Počasie

Lavínová situácia

Prihlásenie


-------

Náš partner v Tatrách