Žiadosť o vykonanie vstupného testu

6. Žiadosť o vykonanie vstupného testu. Žiadosť o vykovanie vstupného testu je potrebné zaslať e-mailom a aj písomne na adresu NAHVSR, P.O.BOX 17, 062 01 Starý Smokovec, e-mail: tk@nahvsr.sk. Zoznam horských aktivít absolvovaných žiadateľom za posledné tri roky je súčasťou žiadosť o vykonanie vstupného testu. Zoznam horských aktivít musí byť doručený Technickej komisii NAHVSR najneskôr 2 dni pred konaním vstupných testov. Vykonanie vstupného testu bude umožnené len žiadateľom, ktorí: - zaslali žiadosť o vykonanie vstupného testu, - splnili zoznam horských aktivít, - predložili potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, nie staršie ako tri mesiace.

čítať celý oznam

Žiadosť o vykonanie vstupného testu
Zoznam horských aktivít

Fotogaléria

Linky

Počasie

Lavínová situácia

Prihlásenie


-------

Náš partner v Tatrách