Vzdelávanie NAHVSR

2. Vzdelávanie NAHVSR NAHVSR vykoná odbornú prípravu osôb, ktoré vykonávajú horskú vodcovskú činnosť podľa zákona 544/2002 Z.z. prostredníctvom školiaceho strediska asociácie - Technickej komisie NAHVSR. Odborná príprava je súhrn teoretických vedomostí, praktických schopností a získaných návykov, ktoré sú potrebné na výkon horskej vodcovskej činnosti. Minimálny rozsah horských aktivít, obsah a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy a skúšky ustanonuje všeobecný záväzný predpis Ministerstva vnútra SR - Vyhláška 570/2007 Z.z.. Príloha PDF - oop uiagm - viditeľné na webstránke oop rozsah - na stiahnutie

čítať celý oznam

OOP-UIAGM
OOP-Rozsah

Fotogaléria

Linky

Počasie

Lavínová situácia

Prihlásenie


-------

Náš partner v Tatrách