Oznamy

Vzdelávanie NAHVSR

Autor: Michal Gerčák

Vytlačiť článok

2. Vzdelávanie NAHVSR

NAHVSR vykoná odbornú prípravu osôb, ktoré vykonávajú horskú vodcovskú činnosť podľa zákona 544/2002 Z.z. prostredníctvom školiaceho strediska asociácie - Technickej komisie NAHVSR.

Odborná príprava je súhrn teoretických vedomostí, praktických schopností a získaných návykov, ktoré sú potrebné na výkon horskej vodcovskej činnosti.

Minimálny rozsah horských aktivít, obsah a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy a skúšky ustanonuje všeobecný záväzný predpis Ministerstva vnútra SR - Vyhláška 570/2007 Z.z..

Príloha PDF -

oop uiagm - viditeľné na webstránke

oop rozsah - na stiahnutie

Fotogaléria

Linky

Počasie

Lavínová situácia

Prihlásenie


-------

Náš partner v Tatrách