Vzdelávací plán

 

Vzdelávací plán kurzov je rozdelený do 3 rokov. Počas 2 rokov prijatí uchádzači absolvujú nasledovné kurzy:

  • Kurz športového lezenia

  • Skalný kurz vo Vysokých Tatrách

  • Lavínový kurz

  • Kurz zimného lezenia v Tatrách

  • Kurz lyžovania v neupravenom teréne

  • Kurz vedenia lyžiarskych túr v neľadovcovej oblasti

  • Kurz lezenia v ľadopádoch

  • Kurz vedenia lyžiarskych túr v ľadovcovej oblasti

  • Skalný kurz v Dolomitoch

  • Ľadovcový kurz v Alpách

V závere každého kurzu absolvujú frekventanti skúšky. Kurzy majú teoretickú aj praktickú náplň. Dvojročný vzdelávací cyklus zahŕňa 80 dní teórie a praxe a je ukončený skúškou pre získanie kvalifikácie horský vodca - ašpirant.

Tretí rok absolvuje horský vodca - ašpirant povinnú prax pod priamym a nepriamym dohľadom horských vodcov, inštruktorov NAHV SR.

Ukončenie vzdelania je podmienené záverečnou skúškou v Alpách v trvaní 6 dní. Úspešnému absolventovi záverečných skúšok vydá NAHV SR osvedčenie o odbornej spôsobilosti na horskú vodcovskú činnosť, ktoré ho oprávňuje vykonávať vodcovskú činnosť po celom svete, stane sa členom NAHV SR a zároveň Medzinárodnej únie horských vodcov UIAGM so sídlom vo Švajčiarsku.
Fotogaléria

Linky

Počasie

Lavínová situácia

Prihlásenie


-------

Náš partner v Tatrách