Priebeh

Záujemcovia, ktorí splnili požadované kritériá budú prizvaní ku vstupným testom. Tieto sú rozdelené na praktickú časť a teoretickú časť. Obsahujú nasledovné:

  1. lezenie na skale v obťažnosti 6+ UIAA v lezečkách na prvom konci lana
  2. lezenie na skale v obťažnosti V. stupňa UIAA vo vibramách na prvom konci lana
  3. horolezectvo v kombinovanom teréne – skala, sneh, ľad v obťažnosti III - IV
  4. lezenie na ľade v obťažnosti WI 4 na prvom konci lana
  5. technika lezenia a chôdze na ľade a zľadovatenom snehu
  6. lyžiarska technika a lyžovanie vo voľnom teréne pred kamerou
  7. kondičný test, t.j. skialpinistická etapa v časovom limite
  8. písomný test zo znalostí pohorí SR a základnej lyžiarskej a horolezeckej terminológie

Výkony počas testov hodnotí komisia určená predsedom NAHV SR. Technická komisia NAHV SR a skúšajúca komisia si vyhradzuje právo upraviť alebo zmeniť rozsah testov vzhľadom k poveternostným podmienkam.

Fotogaléria

Linky

Počasie

Lavínová situácia

Prihlásenie


-------

Náš partner v Tatrách