Podmienky

Podmienky pre získanie odbornej spôsobilosti na horskú vodcovskú činnosť:     

  • Dovŕšiť vek 18 rokov v čase podania žiadosti.
  • Mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo aspoň slovom ovládať slovenský jazyk .(Výučba a skúšky sú vykonávané v slovenskom jazyku).

  • Zaslať písomnú žiadosť o prizvanie ku vstupným testom na adresu NAHV SR.

  • Doložiť k žiadosti zoznam horolezeckých a skialpinistických aktivít za obdobie minimálne troch posledných rokov v pohoriach SR, v Alpách alebo iných svetových horstvách. Predpísané formuláre žiadosti a zoznamu výstupov si stiahnete na tejto stránke v časti „Prihláška“. Neúplné vypísanie alebo uvedenie nepravdivých údajov bude dôvodom vyradenia žiadosti z evidencie.

  • Dostaviť sa na základe vyzvania NAHV SR ku vstupným testom.

  • Úspešne absolvovať vstupné testy.

  • Úspešne absolvovať osobitnú odbornú prípravu , ktorá prebieha v období 3 rokov.

Fotogaléria

Linky

Počasie

Lavínová situácia

Prihlásenie


-------

Náš partner v Tatrách