Kto sme

Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky, ďalej NAHV SR je profesné združenie horských vodcov Slovenskej republiky. Zriadená je ako právnická osoba zákonom č.567/2005 Z.z. so sídlom vo Vysokých Tatrách.
Adresa je Pekná vyhliadka č. 30, Starý Smokovec.
NAHV SR je členom Medzinárodnej únie národných asociácií horských vodcov UIAGM so sídlom vo Švajčiarsku.

Hlavné poslanie a úlohy NAHV SR je združovať horských vodcov Slovenskej republiky, hájiť ich práva a záujmy, jednať s kompetentnými orgánmi SR v mene členov asociácie, dohliadať na výkon povolania horských vodcov v súlade so stanovami NAHV SR a platformy UIAGM, školiť nových horských vodcov podľa medzinárodných smerníc, pravideľne preškolovať platných členov NAHV SR, propagovať povolanie horského vodcu.

Horskí vodcovia NAHV SR dnes vodia klientov v horstvách celého sveta. Dlhodobo pôsobia nielen na území Slovenskej republiky ale aj v Alpách, na Novom Zélande, v Škótsku a Kanade. Členovia predsedníctva a technickej komisie sa dva krát ročne zúčastňujú valnej hromady a technickej komisie UIAGM, kde sa aktívne podieľajú na jej chode.

Fotogaléria

Linky

Počasie

Lavínová situácia

Prihlásenie


-------

Náš partner v Tatrách