To je viac-menej jasné. Na hory a samozrejme na vysoké. Tatry, Alpy, Andy ....
Skúsme tie, nášmu srdcu najbližšie - Tatry .Trochu si upresnime, ako sa tam vlastne chceme pohybovať.
Napríklad formou takejto prehľadnej tabuľky.

 

Horolezecká stupnica UIAA Klasifikácia výstupov VHT ?
stupeň popis stupeň popis
0 chodecký terén bez horolezeckej klasifikácie A Chôdza po technicky nenáročnom teréne, používanie rúk nie je nutné
I Malé (nepatrné) ťažkosti.
Najjednoduchšia forma skalného lezenia(nie však chodecký terén!).
Na udržiavanie rovnováhy sú potrebné ruky. Začiatočníci musia byť istení lanom. Nesmú trpieť závratmi.
B chôdza :-) po strmých skalách s príležitostným použitím rúk (rýdzo len na udržanie rovnováhy)
II Mierne ťažkosti.
Tu začína lezenie, ktoré vyžaduje dodržanie pravidla troch pevných bodov.
C postup po skalách s veľkým sklonom. Chyty a stupy sú dobré, avšak príležitostne treba silovo zabrať na rukách.
II -III ?
III Stredné ťažkosti.
Na exponovaných miestach sa doporučuje medziistenie. Zvislé miesta už vyžadujú použitie sily. Trénovaní a skúsení lezci môžu prekonávať úseky tohto stupňa ešte bez istenia lanom.
D To isté ako C, trasa je však situovaná v silne exponovanom teréne, alebo v zlej skale(mokré komíny, lokre,...). Chyty a stupy zavše nemajú ideálnu orientáciu. III + ?
III+ Medzistupeň medzi III a IV
IV Veľké ťažkosti.
Tu začína lezenie ostrejšieho rázu. Nevyhnutné sú značné lezecké skúsenosti. Dlhšie lezecké úseky väčšinou vyžadujú viac medziistení. Aj trénovaní a skúsení lezci prekonávajú úseky tejto obťažnosti obvykle istení lanom.
Podľa www.sprievodca.ta3.szm.com "Turistický a skialpinistický sprievodca Vysokými Tatrami" Obtiažnosť C a D tvorí hranicu s regulérnym lezením (II-III UIAA). Pri pohybe v teréne obtiažnosti C a D sa silne doporučuje istenie metódou štand-štand (samotné naviazanie na lano nestačí).

 

A teraz niekoľko konkrétnych príkladov hodnotenia obťažnosti túr podľa sprievodcu vysokohorskej turistiky

Štrbský štít ....A - B
Satan ....B 
Veľký Mengušovský štít .... C
Vysoká .... B - C
Končistá .... A
Zadný Gerlach .... C - D
hrebeň medzi Zadným Gerlachom a Gerlachom  D
Gerlach Velickou a Batizovskou próbou .... C - D
Ľadový štít cez Ľadového koňa .... C - D
Baranie rohy .... od Téryho chaty A - B, od Zeleného plesa B
Prostredný hrot .... B - C
Lomnický štít z Lomnického sedla .... B - C

Fotogaléria

Linky

Počasie

Lavínová situácia

Prihlásenie


-------

Náš partner v Tatrách